WEB PDKS

MASAÜSTÜ PDKS

7/24 DESTEK
PUANTAJ

RFID TEKNOLOJİSİ

Üretim Planlaması

RFID etiketleri ile fabrika alanında ya da üretimin herhangi bir anında bir ürün ya da personelin hangi konumda olduğu, hangi konumladan ne zaman geçtiği, ne kadar zaman aynı konumda kaldığı bilgileri toplanabilir. Bu bilgiler karar destek yazılımlarına gönderilerek yöneticilerin zamanlarını daha verimli kullanmasını sağlar.

Personelin Doğru Ve Verimli Kullanılması

Geçiş ya da kontrol noktalarına yerleştirilern Pasif RFID Sistemleri ile mecut personel kimlik kartları tek ya da çift frekanslı çalışarak personelin hem bina ana girişlerinde turnikelerden kısa mesafe ile  hem de kontrol noktalarında ki uzak mesafe okuyucular ile algılanarak personel hareketlerini kayıt altına alır.

Anlık Lokasyon

Aktif RFID sistemi , RTLS : Real Time Location System diye isimlendirilen anlık lokasyon belirleme sistemidir. Personelin acil durumu bildirebileceği alarm butonu, hareket sensörü, sıcaklık sensörü, kemer sensörü gibi özellikler aktif RFID etiketlerine eklenebilir.

Müşterilerimiz

1250Masaüstü PDKS
1100Web PDKS
1400Kartlı Geçiş Sistemleri
1350Parmakizi Sistemleri
250Avuç İçi Sistemleri
4500Toplam Müşterimiz

Biyometrik Geçiş Kontrol Sistemi

AVUÇ İÇİ DAMAR İZİ TABANLI BİYOMETRİK GEÇİŞ KONTROL CİHAZI

Biyometrik veri taklit edilemez, şifre gibi unutulamaz !
Şifre olmadığı için casus yazılımlara karşı güvenlidir !
Biyometrik veriler başka kullanıcılar ile paylaşılamaz !
Biyometrik veriler yetkisiz kişiler tarafından kullanılamaz !
Biyometrik doğrulama geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlıdır.

İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP BULUT MİMARİSİ

 1. Sağlık Sektörü

  Sağlık tesislerinde (hastanede) çalışan akademik idari ve sözleşmeli personelin maaş, ek ödeme, sabit ödeme, nöbet ve özel çalışmalarının hesaplanması ödenmesi ve özlük haklarının düzenlenmesini tanımlamaktır.

 2. İnşaat Sektörü

  Şantiye Analiz raporı ile şantiyenin anlaşma maliyeti yada hakediş girişi toplamları,yapılan işçi/ personel ödemeleri, şantiyeden işçi ve personellerin yaptığı hakediş toplamlarını takip edebilir ve Taga Savunma Personel Takip Programı sayesinde sunulacak belge veya resmi belge haline getirebilirsiniz.

 3. Truzim Sektörü

  Büyük ve orta ölçekli şirketler personel performanslarına çok önem veriyor. Personel Takip Sistemi kaliteli personel çalıştırmasında çok etkili oluyor.Kart Okumalı,Parmak izi okuma sistemleri,Yüz Okumalı ve Avuç içi damar okumalı Personel Takip Sistemi önerilmektedir.

 4. Güvenlik Sektörü

  Bu nedenle İş Kanunu kapsamına giren bütün işyerlerinde işçilerin işe giriş ve çıkış saatlerinin elektronik ortamda izlenmesinin zorunlu hale getirilmesi, manüel müdahalelerin önüne geçilmesi için tedbirler geliştirilmesi, puantaj makineleri için program yapan kuruluşlara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca izin verilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 5. Mobilya Sektörü

  Kart Okumalı,Parmak izi okuma sistemleri,Yüz Okumalı ve Avuç içi damar okumalı Personel Takip Sistemi önerilmektedir.

 6. Gıda Sektörü

  Portör muayenesi kapsamında gaite kültürü, boğaz kültürü, burun kültürü ve gaitanın mikroskobik incelenmesi tetkikleri yapılarak sonuçlar işçi sağlığı dosyasında Taga Savunma Personel Takip Programı sayesinde saklanır.

 7. Eğitim Sektörü

  Kart Okumalı,Parmak izi okuma sistemleri,Yüz Okumalı ve Avuç içi damar okumalı Personel Takip Sistemi önerilmektedir.

 8. Spor Tesisleri ve Etkinlik Alanları

  Büyük ve orta ölçekli spor merkezleri üyelerine verilen hizmete çok önem veriyor. Üye Takip Sistemi kaliteli hizmet ve üye takibinde çok etkili oluyor.Kart Okumalı,Parmak izi okuma sistemleri,Yüz Okumalı ve Avuç içi damar okumalı Personel – Üye Takip Sistemi önerilmektedir.

BİLGİLENDİRME

” Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı büyük, orta, küçük ölçekli işletmelerin Personel Özlük Dosyası tutmaları yasal zorunluluktur ve tutulmaması durumunda her çalışan için işletmeye 1560 TL idari para cezası uygulanmaktadır. “

BİLGİLENDİRME

İş Kanunu kapsamına giren bütün iş yerlerinde işçilerin işe giriş ve çıkış saatlerinin elektronik ortamda izlenmesinin zorunlu hale getirilmesi, manüel müdahalelerin önüne geçilmesi için tedbirler geliştirilmesi, puantaj makineleri için program yapan kuruluşlara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca izin verilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.