Personel Puantaj Cetveli Nedir ?

İşetmelerde personeller belirtilen saat diliminde işe gelir, taga personel takip programı kurumda varsa, personeller çeşitli biyometrik kimlik doğrulama yöntemleriyle (kart okuma,yüz okuma,parmak okuma vb.) kartını okutur, o gün iş yerine giriş yaptığı bilgisi elektronik ortama kaydedilir. İş çıkışında ise tekrar kartı okutur ve çıkış saati de işlenmiş olur. Böylece o personelin o gün ne kadar süre ile iş yerinde olduğu belirlenir. Eğer personel takip programı yoksa, puantaj defteri adı verilen bir defter tutulur. Her personelin adı yazılı olan bu defteri alan puantör dediğimiz kişi, iş başlama saatinde tüm işçileri kontrol eder ve işte olup olmadıklarının kaydını tutar. İş çıkışında ise, eğer mesai kalan işçiler olacaksa, puantör bunların da kaydını tutar. Şirketin ödeme şekline göre günlük, haftalık veya aylık olarak bu puantaj defterinden alınan verilere göre işçinin hakedişi hesaplanır. Taga personel takip programının sağladığı avantaj ve kolaylıklar ile hesaplamalarda herhangi bir sıkıntı yaşanması muhtemel değildir. Ancak puantaj defterine baktığımızda pek de sağlıklı olmadığını görebilmek çok zor değil. Eksik yazılan mesailer, fazladan yazılan mesailer, o gün gelmeyen ancak ücret ödenen personeller gibi birçok sıkıntıyı da beraberinde getirebiliyor.
Vardiyalı sistemlerde puantajın doğru hesaplanması daha zordur. Taga Personel Takip Programında her personele ayrı ayrı istenildiği kadar vardiya veya gruplara vardiya ataması yapılabilir.Aylık-12 Aylık-Toplu Puantaj olarak istatistiklerinizi alabilirsiniz.Sistem devamsızlık,kısmiler için saat veya iş günleri,disiplin,ücret kesintisi,hastalık izinleri ve diğer izinleri sizler için otomatik belirler.